2007 Tour - Mondays wooden spoon winners

Tour 2007 - Mondays wooden spoon winners

l to r - Paul Mitchell, Frank Birch, Gordon Jones and Dave WilliamsReturn to:| Thumbnail Gallery | | Tour 2007 |